Kwalifikacja wojskowa

Zdjęcie ilustracyjne (© Piotr Krzyżanowski)

Masz zdjęcie do tego tematu?

Wyślij

Jak co roku, zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa na terenie Wałbrzycha - w dniach od 1 kwietnia do 28 kwietnia 2014 r.

Kwalifikacja Wojskowa 2014 - gdzie będzie prowadzona?


Powiatowa Komisja Lekarska Wałbrzych Miasto pracować będzie w Wałbrzychu przy ul. Matejki 3, II piętro. Telefon kontaktowy do komisji kwalifikacji wojskowej k. 519 693 042.

Kwalifikacja Wojskowa 2014 - kto musi się stawić?


Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2014 roku podlegają mężczyźni:
- urodzeni w 1995 roku,
- urodzeni w latach 1990-1994 – jeżeli nie określono dotąd ich zdolności do czynnej służby wojskowej,
- osoby urodzone w latach 1993-1994, które zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
- osoby które ukończyły 18. rok życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie orzeczono im dotąd kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
- oraz kobiety urodzone w latach 1990—1995, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji.


Kwalifikacja Wojskowa 2014 - konieczne dokumenty


Osoba zgłaszająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy zobowiązana jest przedstawić dla potrzeb ewidencji woskowej następujące dokumenty:
- dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
- posiadaną dokumentację medyczną,
- aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy,
- dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub fakt pobierania nauki.

Kwalifikacja Wojskowa 2014 - sankcje za niestawienie się
Osoba, która z ważnych przyczyn (np. z powodu składania egzaminu maturalnego) nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie zobowiązana jest bezwzględnie ustalić nowy termin zgłoszenia się z przedstawicielem gminy – telefon kontaktowy 74/ 6655359, 74/ 6655280 lub telefon komórkowy 519693042.
W razie nieusprawiedliwionego nie zgłoszenia się do kwalifikacji wojskowej, Prezydent Miasta ma obowiązek nałożyć na tę osobę grzywnę albo zarządzić przymusowe jej doprowadzenie do kwalifikacji wojskowej przez Policję.

Komentarze (0)

Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podanie danych jest dobrowolne. Pozostałe informacje na temat celu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw znajdziesz w regulaminie. Dodając komentarz akceptujesz regulamin.

Zaloguj się / Zarejestruj się!

Brak komentarzy. Możesz być pierwszy!