Polecamy

W Zakładzie Aktywności Zawodowej w Mikoszowie wyposażenie pracowni ceramicznej było możliwe dzięki przyznanej dotacji unijnej
[1/2]

Lepsze życie – dom i praca. Dzięki dofinansowaniu z UE wsparcie otrzymały osoby zagrożone wykluczeniem społecznym

W Zakładzie Aktywności Zawodowej w Mikoszowie wyposażenie pracowni ceramicznej było możliwe dzięki przyznanej dotacji unijnej

Ponad 587 mln zł, z czego 475 mln zł pochodzi z funduszy europejskich – to kwota przeznaczona na pomoc Dolnoślązakom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Pieniądze trafiają m.in. do ośrodków pomocy społecznej, ośrodków terapeutycznych, domów seniora czy organizacji pozarządowych zajmujących się wspieraniem osób w trudnej sytuacji życiowej.

Najnowsze wiadomości

reklama