18+

Treść tylko dla pełnoletnich

Kolejna strona może zawierać treści nieodpowiednie dla osób niepełnoletnich. Jeśli chcesz do niej dotrzeć, wybierz niżej odpowiedni przycisk!

Najlepsi wolontariusze z Wałbrzycha

siya
Patrycja Binkowska, Kinga Ćmikiewicz, Natalia Maria Dowmont, Adrian Gorgól, Daniel Heksel, Magdalena Maria Kwiatkowska, Wojciech Andrzej Posiłek oraz Adrian Ryszewski - to nazwiska laureatów miejskiej edycji 16.Samorządowego Konkursu Nastolatków "Ośmiu Wspaniałych".

Laureatami "Ósemeczki" zostali Dominika Bojszczak, Angelika Chochol, Izabella Dylewska, Katarzyna Grzegorczuk, Wiktoria Klaudia Kisiel, Kamila Kościelnik, Emilia Poczachowska i Oliwia Szóstak. Zwycięzcy konkursów odebrali dzisiaj nagrody i listy gratulacyjne z rąk pełniącego funkcję prezydenta Romana Szełemeja oraz zastępcy prezydenta Zygmunta Nowaczyka.

Konkurs "Ośmiu Wspaniałych" organizowany jest od 1993 roku przez Fundację "Świat na Tak" Joanny Fabisiak. Celem jest promowanie pozytywnych postaw młodych ludzi.
Inspiracją rozpoczęcia Konkursu dla Joanny Fabisiak w 1993 roku na Żoliborzu w Warszawie był znany western "Siedmiu Wspaniałych", którego bohaterowie przeciwstawiają się dyktatowi zła w małym meksykańskim miasteczku i zwyciężają. To proste przesłanie - wystarczy niewielu, by zmienić wiele - było pełne optymizmu i doskonale nawiązywało do założeń planowanego Konkursu. Celem konkursu jest promowanie pozytywnych, prospołecznych postaw i działań młodzieży na rzecz najbliższego otoczenia - grupy rówieśniczej, sąsiadów, osiedla, szkoły klasy oraz upowszechnianie zachowań życzliwości na co dzień, jako antidotum na agresję i brutalizację życia. Rosnąca od początku lat 90-tych liczba czynów przestępczych dokonywanych przez młodzież, nasilająca się ich brutalność oraz obniżanie wieku młodocianych przestępców, dowodziły pilnej potrzeby podjęcia działań wychowawczych, kreujących pozytywne, a jednocześnie atrakcyjne dla młodzieży wzory zachowań, postaw i działań. Takie właśnie założenia ma Konkurs "Ośmiu Wspaniałych", który promuje młodych ludzi mających z jednej strony pozytywną projekcję własnego życia, z drugiej - wielką wrażliwość na potrzeby człowieka słabego, szukającego oparcia, gotowych zawsze wyciągnąć rękę do potrzebującego i pospieszyć mu z pomocą. Należało więc znaleźć sposób upowszechnienia Konkursu. Dla Joanny Fabisiak, samorządowca, optymalną drogą jego realizacji wydawał się samorząd, co jak się okazało było wyborem trafnym. Ustrój Warszawy zakładał wówczas funkcjonowanie siedmiu dzielnic-gmin. Było to dobre nawiązanie do filmu. Gdy jednak utworzono w stolicy ósmą gminę, konkurs został nazwany "Ośmiu Wspaniałych". Mimo tej korekty nazwy filmowej, przesłanie zawsze jest aktualne i zrozumiałe. Tak oto te dwie rzeczywistości samorządowa i filmowa, dobrze się uzupełniły i stworzyły nową atrakcyjną jakość.

Koncepcja Konkursu jest prosta. Każde miasto dokonuje wyboru, a następnie przedstawia całej Polsce swoją wspaniałą młodzież. Młodzi ludzie, zwyczajni, ale gotowi uśmiechnąć się życzliwie do nieżyczliwego, wytrwale dążący do celu, nawet "pod wiatr" - a tacy są właśnie wspaniali, gdy staną razem i wypowiedzą walkę nihilizmowi, chamstwu, przemocy - zwyciężą jak owi bohaterowie westernu.

Dzisiaj Konkurs organizowany jest w 85 miastach całej Polski. W 2002 roku po raz pierwszy reprezentacja Wspaniałych powiększyła się o przedstawicieli szkół podstawowych. Nagradzana "Ósemeczka", choć nie może pochwalić się ani dorosłym wiekiem, ani słusznym wzrostem, ani wielkimi dokonaniami, z całą pewnością jednak imponuje hartem ducha i wrażliwością serca.

LAUREACI KONKURSU "OŚMIU WSPANIAŁYCH" 2011

Do eliminacji ogólnopolskich Samorządowego Konkursu Nastolatków "Ośmiu Wspaniałych" zgłoszony został WOJCIECH ANDRZEJ POSIŁEK uczeń PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 6 w Wałbrzychu.

BINKOWSKA PATRYCJA
uczennica kl. II w III Liceum Ogólnokształcącym w Wałbrzychu
To bardzo cicha, skromna osoba, nie chwali się swoimi zasługami. Bierze udział w wielu akcjach: Dzień Jabłka; Słodki Dzień; Wyprawka dla Żaka; I Ty możesz zostać św. Mikołajem; Światełko; Prezent pod choinkę; Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy; Zbiórka Żywności; Targi Świąteczne; Pola Nadziei; Światowy Dzień Chorych; Turniej Integracyjny. Patrycja jako członek Służby Medycznej, pełniła z nauczycielami dyżury na przerwach, przygotowała pokazy udzielania pierwszej pomocy. Chętnie się szkoli. Pomaga młodszemu koledze w odrabianiu lekcji. Odwiedza dzieci z Przedszkola oraz Domu Dziecka. Uważa, że warto pomagać, ponieważ uśmiech człowieka, czy zwykłe "Dziękuję" daje satysfakcję.

ĆMIKIEWICZ KINGA
uczennica kl. III Publicznego Gimnazjum Integracyjnego Nr 9 w Wałbrzychu
Akcje z udziałem Kingi: Dzień Jabłka; Słodki Dzień; Wyprawka dla Żaka; I Ty możesz zostać św. Mikołajem; Prezent pod choinkę; Zbiórka Żywności; Targi Świąteczne; Wigilia Miejska; Pola Nadziei; Światowy Dzień Chorych; Turniej Integracyjny. Chętnie się szkoli. Jest członkiem Szkolnej Służby Medycznej, pełniła z nauczycielami dyżury na przerwach, przygotowała pokazy udzielania pierwszej pomocy. Pomaga w Stowarzyszeniu Dzieci Niepełnosprawnych "Podarować Tęczę", w przeprowadzaniu ćwiczeń i prowadzeniu zabaw. Lubi pracować w Stowarzyszeniu ponieważ wie, że dzięki temu osoby chore nie czują się odrzucone i nabierają pewności. Redaguje gazetkę parafialną. Chciałaby aby więcej osób pomagało innym, by nie zabrakło osób, które wyciągną pomocną dłoń do innych.

DOWMONT NATALIA MARIA
uczennica kl. III Publicznego Gimnazjum Nr 7 w Wałbrzychu
Natalia jest osobą zdyscyplinowaną, sumienną i wrażliwą na krzywdę drugiego człowieka. W swojej pracy jest konsekwentna w realizacji podjętych zadań, wytrwała, odpowiedzialna i skuteczna. Aktywnie uczestniczy w szkolnym wolontariacie, uczestniczyła w akcjach: sprzątanie grobów, zbiórka na rzecz fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia", jarmark pisanek i kartek świątecznych, zbiórka funduszy na Hospicjum im. Jana Pawła II, loteria fantowa. Jest współorganizatorem akcji: Wielkanocny koszyczek, Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę. Pomaga również kolegom w nauce oraz czyta baśnie dzieciom w świetlicy szkolnej. Aktywnie włącza się zarówno w życie szkoły, jak również środowiska lokalnego.

GORGÓL ADRIAN
uczeń kl. II Publicznego Gimnazjum Nr 3 w Wałbrzychu
Adrian jest wrażliwy na wszelkie przejawy zła, niesprawiedliwości i nieszczęść, co uwydatnia się w działaniach na rzecz ludzi potrzebujących pomocy. Udziela korepetycji koleżeńskich. Ma dar przekonywania, zjednywania ludzi. Przykładnie spełnia swoje domowe i szkolne obowiązki i znajduje czas dla innych. Odwiedza swoją potrzebującą pomocy sąsiadkę, robi zakupy i pomaga w codziennych czynnościach. Bierze udział w akcjach: Światełko dla zapomnianych; I Ty możesz zostać Św. Mikołajem; Pola Nadziei, Wigilia Wałbrzyska. Odwiedza dzieci z Domu Małego Dziecka, spędza czas z dziećmi, czyta książki, bawi się. To przykład aktywnego, sumiennego i kompetentnego młodego człowieka, który nie godzi się na bylejakość, który jest zawsze gotowy nieść bezinteresowną pomoc, drugiemu człowiekowi.

HEKSEL DANIEL
uczeń kl. III technikum w Zespole Szkół Nr 7 w Wałbrzychu
Daniel jest niezwykle skuteczny w inspirowaniu innych do działania, doskonale sprawdza się w roli organizatora. Wśród realizowanych zadań są: zbiórka leków dla pacjentów wałbrzyskiego hospicjum, chorych na nowotwory; organizacja kiermaszu rodzinnego dla mieszkańców dzielnicy; Wielka zbiórka nakrętek; organizacja "Dnia na TAK"; "Dnia bez papierosa"; "Dnia Jabłka". Koordynator akcji "Grosz do Grosza" - przygotowano paczki dla uczniów szkoły. Pokazał, iż mając niewiele też można coś ofiarować, co zaowocowało przekazaniem paczek dla dzieci z Ukrainy w ramach ogólnopolskiej akcji "Prezent pod choinkę". Pomaga młodszym kolegom w nauce. Swoją starsza sąsiadkę wspiera robiąc zakupy i spędzając z nią czas. Nie jest obojętny na los zwierząt, pomaga zwierzętom, znalazł dom dla porzuconych kotów. Wolontariat daje mu poczucie zadowolenia.

KWIATKOWSKA MAGDALENA MARIA
uczennica kl. II Technikum w Zespole Szkół Nr 8 w Wałbrzychu
Magda bierze aktywny udział w pracach Klubu, inicjatorka i koordynatorka wielu działań Klubu: zbiórka środków na rzecz ubogich rodzin podopiecznych parafii; organizacja kiermaszu wypieków świątecznych; promowała honorowe krwiodawstwo na terenie szkoły oraz miasta; aktywnie pracowała jako wolontariusz w Dniu Dawcy Szpiku; prowadziła zbiórkę plastikowych nakrętek na rzecz dzieci niepełnosprawnych; organizowała zbiórki na rzecz Straży dla zwierząt. Jest Wolontariuszką Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Chętnie się szkoli. Jest sumienną osobą, systematycznie pracuje na rzecz potrzebujących, konsekwentnie realizuje powierzone jej zadania.

POSIŁEK WOJCIECH ANDRZEJ
uczeń kl. III Publicznego Gimnazjum Nr 6 w Wałbrzychu
Wojtek dał się poznać jako osoba na której zawsze można polegać, bardzo odpowiedzialna, chętna, mocno zaangażowana w różnorodne działania wolontarystyczne. Przeprowadzał zbiórki żywności w sklepach, przygotował paczki świąteczne dla najuboższych uczniów szkoły, sprzątał groby na cmentarzach, odwiedzał dzieci w Domu Małego Dziecka. Wolontariusz WOŚP. Organizował akcję w markecie OBI zachęcając do zakupu magazynu - dochód przeznaczony na Fundację Dziecięca Fantazja. Zorganizował akcję zbierania plastikowych nakrętek. Jest wolontariuszem w Hospicjum w Wałbrzychu, organizuje akcje i działania służące pomocy podopiecznym hospicjum: zbiórki, kiermasze, akcje, odwiedza chorych i wspiera prace zespołu medycznego. Jego pasja to teatr, osiąga sukcesy z Szkolną Grupą Teatralną.

RYSZEWSKI ADRIAN
uczeń kl. I Publicznego Gimnazjum nr 4 w Wałbrzychu
Adrian jest przebojowy i szybko wciągnął do pracy w Klubie innych uczniów. Prowadził akcje: Góra Grosza, Zbiórka nakrętek. Jest członkiem Samorządu Klasowego i Szkolnego gdzie prężnie działa. Włącza się również w prace na terenie dzielnicy. Współpracuje ze Wspólnotą Samorządową Dzielnicy: organizacja Festynu Rodzinnego, zabawy mikołajkowej, Wigilii dla dzieci ze świetlicy oraz dla samotnych mieszkańców dzielnicy. Swoją postawą pozytywnie wpływa na zaangażowanie innych. Pomaga kolegom w nauce. Opiekuje się starszą, samotną sąsiadką: zajmuje się jej psem, pomaga w pracach domowych. Podnosi swoje umiejętności - uczestniczy w szkoleniach i zajęciach Uniwersytetu I Wieku. Nie jest obojętny na problemy swoich rówieśników.

LAUREACI KONKURSU "ÓSEMECZKA" 2011

BOJSZCZAK DOMINIKA
uczennica kl. VI Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 21 w Wałbrzychu
Dominika jest koordynatorką wszystkich działań podejmowanych przez Klub. Z sukcesem łączy zaangażowanie w wolontariacie z nauką. Bierze aktywny udział w życiu klasy i szkoły: organizuje imprezy szkolne - walentynki, dyskoteki. Pełni popołudniowe dyżury w świetlicy szkolnej, gdzie pomaga w odrabianiu zadań domowych, organizuje zabawy. Akcje: Dziewczynka z zapałkami, Prezent pod choinkę, Góra Grosza, Pola Nadziei, dokarmianie zwierząt, sprzątanie zaniedbanych grobów, kiermasz ozdób i kartek świątecznych. Przygotowywała obchody Tygodnia Wolontariatu w szkole. Dominika to dziewczynka uczynna, koleżeńska i wrażliwa na krzywdę innych.

CHOCHOL ANGELIKA
uczennica kl. V Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 28 w Wałbrzychu
Angelika jest dziewczynką mocno zaangażowaną w pracę na rzecz ludzi i zwierząt. Wzięła udział we wszystkich akcjach i działaniach Klubu: zbiórka plastikowych nakrętek, zbiórka przyborów szkolnych, wykonanie ozdób świątecznych na kiermasz, przygotowanie paczek świątecznych, zbiórki żywności, zbiórki na rzecz zwierząt. Od 5 lat jest wolontariuszką Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Bierze udział w akcji charytatywnej organizowane w szkole: Kawiarenka "Dobrego Serca" zebrała ponad 60 kart dobroci za swoje działania. Aktywnie uczestniczy w szkoleniach dla wolontariuszy np. Fundacji Doktor Clown. Potrafi stanąć w cieniu, swoją pomoc niesie po cichu i skromnie. Pięknie śpiewa, tańczy i recytuje, jest otwarta i ciekawa świata.

DYLEWSKA IZABELLA
uczennica kl. V Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 37 w Wałbrzychu
Iza to bardzo mądra, miła i odpowiedzialna dziewczynka. Angażuje się we wszystkie akcje Klubu: zbiórki żywności i pieniędzy, zbiórka zniczy na zapomniane groby nauczycieli, zbiórka wody dla powodzian. Jest organizatorem akcji: Guzik - zbierała i przeprowadziła zbiórkę guzików dla wałbrzyskiej artystki. Iza jest miłośniczką zwierząt i bardzo aktywnie angażuje się w zbiórkę karmy dla zwierząt ze schroniska. Uczestniczyła w akcji łańcuch wsparcia dla Fundacji TVN "Nie jesteś sam". Izabella jest osobą konsekwentną i wytrzymałą w dążeniu do celu. Wspaniale współpracuje z innymi, a jej działania są skuteczne.

GRZEGORCZUK KATARZYNA
uczennica kl. V Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Wałbrzychu
Kasia ma w sobie wiele cierpliwości i zrozumienia, potrafi rozstrzygać spory w klasie. Jest koleżeńska i życzliwa, bardzo lubiana w zespole klasowym i w Klubie. Uczestniczy w wielu akcjach: zbiórka nakrętek, guzików dla wałbrzyskiej artystki, uczestniczy w kwestach szkolnych, sadzenie żonkili przy hospicjum, sprzątanie opuszczonych grobów. Jest zaangażowana w działalność Ogniska Misyjnego przy Parafii.

KISIEL WIKTORIA KLAUDIA
uczennica kl. V Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 19 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Wałbrzychu
Wiktoria bierze czynny udział w wielu akcjach wolontariatu: "Dziewczynka z Zapałkami"; "Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy"; organizowanie zabaw dla klas młodszych, zbiórka karmy i koców dla zwierząt ze schroniska, sprzątanie terenu przy krzyżu pokutnym oraz grobu Sybiraków, kwesty, kiermasze. Pomaga również młodszym uczniom w nauce w świetlicy środowiskowej i szkolnej. Chętnie pomaga przy organizacji uroczystości szkolnych. Wraz ze swoimi rodzicami pomaga 14 letniemu chłopcu z Rwandy w środkowej Afryce w uzyskaniu wykształcenia i zdobyciu zawodu - adopcja na odległość. Przy każdej okazji próbuje pokazać że Klub Ośmiu to nie jest zabawa, to wysiłek i ciężka praca, którą warto podejmować ponieważ uczy się jak pomagać i jak przyjąć czyjąś pomoc.

KOŚCIELNIK KAMILA
uczennica kl. V Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 31 w Wałbrzychu
Kamila z wielkim zaangażowaniem propaguje ideę wolontariatu zarówno na terenie szkoły, jak i w środowisku lokalnym. Jest osobą otwartą, bardzo pozytywnie nastawioną do życia, swoim pogodnym usposobieniem i uśmiechem "zaraża" wszystkich. Jej akcje: Góra Grosza, Pola Nadziei, WOŚP, zbiórka darów dla powodzian, zbiórka plastikowych nakrętek. Jest współorganizatorem zajęć integracyjnych dla najmłodszych uczniów szkoły. Z pasją włącza się w pomoc zwierzętom ze schroniska: zbiórka karmy, niezbędnego wyposażenia. Rozpropagowała akcję sprzątania opuszczonych grobów, angażując rodziców i nauczycieli. Jest dumna, że ma zaszczyt pracować w szkolnym klubie wolontariatu i nieść pomoc osobom potrzebującym, samotnym, biednym.

POCZACHOWSKA EMILIA
uczennica kl. VI Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Wałbrzychu
Emilia jest bardzo zaangażowana i systematyczna w swojej pracy czym daje przykład w środowisku szkolnym. Uczestniczy w wielu akcjach: zbiórka nakrętek, sadzenie żonkili przy hospicjum, sprzątanie opuszczonych grobów, odwiedza opuszczone groby zmarłych nauczycieli, zbiórka zabawek, przyborów szkolnych dla dzieci z Domu Dziecka. Odwiedza systematycznie schronisko dla zwierząt, zanosi karmę, którą pozyskuje ze zbiórek oraz przeznacza na nią własne oszczędności. Współpracuje przy wydawaniu gazetki szkolnej, do której pisze swoje przemyślenia i działania związane z pomocą innym. Reprezentuje szkołę na zawodach sportowych zdobywając liczne nagrody. Pomimo licznych obowiązków domowych chętnie angażuje się na rzecz potrzebujących.

SZÓSTAK OLIWIA
uczennica kl. V Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Wałbrzychu
Oliwia to bardzo otwarta osoba, łatwo nawiązująca kontakty, bardzo wesoła i pogodna. Bierze udział w wielu akcjach: zbiórka nakrętek, zbiórka guzików dla artystki wałbrzyskiej, sprzątanie cmentarza, sprzątanie świata, kiermasz ciast i zabawek. Pomaga przed zajęciami gimnastyki korekcyjnej dzieciom z oddziału przedszkolnego w przygotowaniach do zajęć. Jest otwarta na potrzeby innych i chętnie pomaga w potrzebie. Uczestniczy w szkoleniach dla wolontariuszy, swoją wiedzą dzieli się z pozostałymi wolontariuszami, zachęcając ich do działania. Należy do koła teatralnego, reprezentuje szkołę w konkursach matematycznych i sportowych. Aktywnie działa na terenie szkoły: organizuje zabawy szkolne, Dzień Chłopaka, Bal Karnawałowy.

60 sekund biznesu: W Polsce sięgajmy po rzeczy polskie

Wideo

Komentarze

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3