Polecamy

Podziemne Trasy Turystyczne © Dariusz Gdesz
[2/17]

Podziemne Trasy Turystyczne

Podziemne Trasy Turystyczne

Jaskinia Niedźwiedzia w KletnieZostała odkryta przypadkiem w 1966 roku, podczas eksploatacji wyrobiska marmuru Kletno III. Odsłonił się wtedy otwór wejściowy. Okazało się, że odkryto prawdziwy skarb. Przez lata odkrywano kolejne przestrzenie w jaskini. Jej udostępnione korytarze mają teraz około 4,5 km, a pokrywają je liczne i zróżnicowane formy naciekowe – stalaktyty, stalagmity, stalagnaty, kaskady, kopuły, misy martwicowe oraz draperie naciekowe. Co ciekawe już podczas pierwszej eksploracji natrafiono na liczne kości zwierząt plejstoceńskich. Wyodrębniono z nich kości niedźwiedzia jaskiniowego, lwa jaskiniowego, wilka szarego, hieny jaskiniowej lisa, kuny i mniejszych ssaków.


Najnowsze wiadomości

reklama