Nasza Loteria

Powstanie ponad tysiąc nowych miejsc w klubach malucha i żłobkach na Dolnym Śląsku (ZDJĘCIA)

Artur Szałkowski, fot. Dariusz Gdesz
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy rozstrzygnął kolejny konkurs na utworzenie nowych żłobków i miejsc  w istniejących już placówkach na terenie województwa. Blisko 50 mln zł zostało przekazanych 33 projektodawcom.
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy rozstrzygnął kolejny konkurs na utworzenie nowych żłobków i miejsc w istniejących już placówkach na terenie województwa. Blisko 50 mln zł zostało przekazanych 33 projektodawcom. Dariusz Gdesz
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy rozstrzygnął kolejny konkurs na utworzenie nowych żłobków i miejsc w istniejących już placówkach na terenie województwa. Blisko 50 mln zł zostało przekazanych 33 projektodawcom.

W 2018 r. o dotacje z funduszy Unii Europejskiej przeznaczone na tworzenie oraz wyposażenie nowych żłobków i klubów malucha oraz uruchomienie dodatkowych miejsc w już istniejących placówkach, czy sfinansowanie opieki świadczonej przez nianie, ubiegało się ponad stu wnioskodawców. Do rozdysponowania była kwota nieznacznie przekraczająca 50 mln zł, które przyznano na realizację 33 projektów na terenie Dolnego Śląska.

– Chcemy pozwolić na powrót do aktywności zawodowej rodziców i opiekunów maluchów, którzy są bez pracy, a także chcą wrócić na rynek po urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, czy wychowawczym, a mają problem z zapewnieniem opieki dzieciom – mówi Ewa Grzebieniak, dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy. – Dlatego w ramach projektów, realizowanych na Dolnym Śląsku opieka będzie wiązała się z symboliczną opłatą 150-250 zł lub będzie bezpłatna. Co ważne oprócz tysiąca miejsc w żłobkach rodzice będą mogli liczyć na pomoc niań.

Wnioskodawcy pozyskane fundusze najczęściej przeznaczą na prace adaptacyjno-remontowe oraz zakup wyposażenia, sprzętu do świadczenia opieki (w tym pomocy dydaktycznych, zabawek, czy wyposażenie placów zabaw. Ponadto m. in. zajęcia z logopedą, psychologiem, fizjoterapeutą, czy zajęcia z rytmiki.

– Koszty związane z opłatą za żłobek, czy też zatrudnieniem niani są na tyle wysokie, że zniechęcają do podejmowania pracy. Dlatego podjęliśmy próbę odwrócenia tego trendu i chcemy zlikwidować bariery. W efekcie działań w regionie powstaje więcej żłobków i klubów malucha – mówi Iwona Krawczyk, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.

Lista projektów wybranych do dofinansowania:

Dobrzykowice (wartość projektu ponad 3 mln zł, beneficjent: ALTO Marta Nowak). W ramach projektu Szczęśliwe dzieci, szczęśliwi rodzice powstanie 80 miejsc w żłobku.

Jaczów (wartość projektu ponad 1,52 mln zł, beneficjent: Gmina Jerzmanowa). W ramach projektu Nowy żłobek w Gminie Jerzmanowa szansą dla Rodziców na powrót do pracy powstanie 25 miejsc w żłobku.

Jelcz-Laskowice (wartość projektu ponad 1,5 mln zł, beneficjent: Alicja Sidor). W ramach projektu Mama pracuje, żłobek wychowuje powstaną 32 miejsca w żłobku.

Jelenia Góra, powiaty: jeleniogórski, kamiennogórski, lubański, lwówecki, zgorzelecki, złotoryjski, bolesławiecki, jaworski (wartość projektu ponad 1 mln zł, beneficjent: H-consulting Wojciech Hołowacz). W ramach projektu Mamo idź do pracy! Dofinansowanie kosztów opieki nad dziećmi do 3 lat w podregionie jeleniogórskim rodzice będą mogli liczyć na pomoc 26 niań.

Jeżów Sudecki (wartość projektu blisko 1 mln zł, beneficjent: Przedszkole Niepubliczne w Karpaczu Ewa Walczak). W ramach projektu Niepubliczny Żłobek „Maluszek” wspiera rodziców w powrocie do pracy powstanie 15 miejsc w żłobku.

Kamieniec Wrocławski (wartość projektu ponad 1,73 mln zł, beneficjent: MARGOT Sławomir Kwaśny). W ramach projektu Kamienieckie maluchy powstaną 32 miejsca w żłobku.

Krzeczyn Wielki (wartość projektu ponad 400 tys. zł, beneficjent: Gmina Lubin). W ramach projektu Klub Dziecięcy w Krzeczynie Wielkim powstanie 15 miejsc w klubie dziecięcym.

Legnica i powiaty: głogowski, górowski, legnicki, lubiński, polkowicki (wartość projektu ponad 1,03 mln zł, beneficjent: H-consulting Wojciech Hołowacz). W ramach projektu Mamo idź do pracy! Dofinansowanie kosztów opieki nad dziećmi do 3 lat w podregionie legnicko-głogowskim rodzice będą mogli liczyć na pomoc 26 niań.

Legnica, Bartoszów (wartość projektu ponad 2 mln zł, beneficjent: MERSEY sp. z o.o.). W ramach projektu Nowe kluby dziecięce w Legnicy i Bartoszowie szansą na powrót na rynek pracy powstaną 32 miejsca w klubach dziecięcych.

Lubań (wartość projektu ponad 914,5 tys. zł, beneficjent: Magdalena Wieczorkowska Kancelaria Spraw Obywatelskich i Opieki nad Dziećmi). W ramach projektu Żłobek w Lubaniu powstanie 20 miejsc w żłobku.

Gmina Malczyce (wartość projektu ponad 650 tys. zł, beneficjent: Gmina Malczyce). W ramach projektu Stworzenie i zapewnienie funkcjonowania żłobka „Szczęśliwe Misie” w gminie Malczyce powstanie 16 miejsc w żłobku.

Milicz (wartość projektu ponad 1,57 mln zł, beneficjent: Gmina Milicz). W ramach projektu Publiczny żłobek w Miliczu powstanie 48 miejsc w żłobku.

Męcinka (wartość projektu ponad 775 tys. zł, beneficjent: Gmina Męcinka). W ramach projektu Żłobek w Męcince powstanie 20 miejsc w żłobku.

Powiaty: milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski, wrocławski oraz Wrocław (wartość projektu ponad 1 mln zł, beneficjent: Intrast Dariusz Burawski). W ramach projektu Rodzic w pracy! Dofinansowanie kosztów opieki nad dziećmi do 3 lat w podregionach wrocławskim i m. Wrocław rodzice będą mogli liczyć na pomoc 26 niań.

Nowa Ruda (wartość projektu ponad 2,31 mln zł, beneficjent: Gmina Miejska Nowa Ruda). W ramach projektu Rodzice aktywni zawodowo – pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda powstaną 42 miejsca w żłobku.

Oleśnica (wartość projektu ponad 1,23 mln zł, beneficjent: EURO TREND Sylwia Sendek). W ramach projektu Puchatek - sposób na powrót do aktywności zawodowej powstanie 30 miejsc w żłobku.

Radków (wartość projektu blisko 1,9 mln zł, beneficjent: Gmina Radków). W ramach projektu Rodzice aktywni zawodowo w Gminie Radków powstanie 5 miejsc w żłobku.

Gmina Siechnice (wartość projektu ponad 686 tys. zł, beneficjent: JUSTXU sp. z o.o.). W ramach projektu Powrót do pracy z Wesołymi Motylkami powstanie 15 miejsc w żłobku.

Strzegom (wartość projektu ponad 2,8 mln zł, beneficjent: Fundacja Edukacji Europejskiej). W ramach projektu Nowy żłobek w Strzegomiu powstanie 50 miejsc w żłobku.

Szczytna (wartość projektu blisko 1 mln zł, beneficjent: Gmina Szczytna). W ramach projektu Nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Szczytna powstanie 19 miejsc w żłobku.

Świdnica, Jaworzyna Śląska (wartość projektu ponad 2 mln zł, beneficjent: MERSEY sp. z o.o.). Projekt Szansa na powrót lub podjęcie pracy dla 32 matek dzięki utworzeniu 32 miejsc w klubach dziecięcych w Świdnicy i Jaworzynie Śląskiej.

Trzebnica, Ligota, Księginice, Kuźniczysko (wartość projektu ponad 1,63 mln zł, beneficjent: Gmina Trzebnica). W ramach projektu Rodzice wracają do pracy! - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminie Trzebnica powstanie 30 miejsc w żłobku oraz 30 w klubie dziecięcym
.
Wałbrzych (wartość projektu ponad 4,27 mln zł, beneficjent: Magdalena Wieczorkowska Fundacji Edukacji Europejskiej). W ramach projektu Wałbrzyskie Maluchy - Nowa Perspektywa powstanie 125 miejsc w żłobku.

Wąsosz (wartość projektu ponad 668 tys. zł, beneficjent: Gmina Wąsosz). W ramach projektu Klub Dziecięcy dla Wąsosza! powstanie 16 miejsc w klubie malucha.

Wrocław (wartość projektu ponad 1,68 mln zł, beneficjent: BFP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością). W ramach projektu Aktywni rodzice-szczęśliwe dzieci! powstaną 22 miejsca w żłobku.

Wrocław (wartość projektu blisko 2 mln zł, beneficjent: Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny we Wrocławiu). W ramach projektu Twórcza kraina & Łobuziaki! Zapewnienie opieki dla dzieci do lat 3 szansą na aktywizację zawodową ich rodziców i opiekunów powstanie 50 miejsc w żłobku.

Wrocław (wartość projektu ponad 2 mln zł, beneficjent: DOMINO Joanna Rowińska). W ramach projektu Wesołe Maluchy - aktywni Rodzice powstanie 30 miejsc w żłobku.

Wrocław (wartość projektu ponad 1 mln zł, beneficjent: Rafał Leśniak Małopolskie Centrum Edukacji. W ramach projektu Lokomotywa II - niepubliczny żłobek we Wrocławiu powstanie 20 miejsc w żłobku.

Wrocław (wartość projektu ponad 430 tys. zł, beneficjent: Małgorzata Prask - Firma Usługowa). W ramach projektu Wsparcie rodziców powracających na rynek pracy - tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobku Zielony Groszek powstanie 10 miejsc w żłobku.

Wrocław (wartość projektu ponad 1,88 mln zł, beneficjent: Centrum Rozwoju Dziecka BEREK! Bogusława Nowiszewska). W ramach projektu Wsparcie rodziców powracających na rynek pracy - tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w Centrum Rozwoju Dziecka BEREK! powstanie 60 miejsc w żłobku.

Zgorzelec (wartość projektu blisko 525 tys. zł, beneficjent: Chatka Puchatka – firma wielobranżowa Agnieszka Smolarska). W ramach projektu Nowe miejsca w żłobku „Chatka Puchatka” – wzrost aktywności zawodowej rodziców dzieci do 3 roku życia powstanie 15 miejsc w żłobku.

Złotoryja (wartość projektu ponad 283 tys. zł, beneficjent: Gmina Miejska Złotoryja). W ramach projektu Nowe miejsca dla Maluchów w Złotoryi powstanie 8 miejsc w żłobku.

Żórawina, Oława (wartość projektu ponad 1,92 mln zł, beneficjent: Kraina Odkrywcy sp. z o.o.). W ramach projektu Kraina Odkrywcy w Żórawinie i Oławie powstanie 80 miejsc w żłobku.

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Strefa Biznesu: Jaką decyzję podejmie w grudniu RPP?

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na walbrzych.naszemiasto.pl Nasze Miasto