Sąd Rejonowy w Kole

Koło, ul. Włocławska 4

Sąd Rejonowy w Kole. Przynależy do okręgu konińskiego. Podlega pod Sąd Okręgowy w Koninie.

Sąd Rejonowy w Kole w swojej działalności zajmuje się sprawami:

  • cywilne

  • z zakresu prawa karnego

  • dotyczące rodzin i nieletnich

  • o leczenie odwykowe osób uzależnionych od alkoholu

  • z zakresu prawa pracy

  • wnioski o wpisy do księgi wieczystej