Polecamy

Mieszkańcy Walimia, którzy rozpoznali się na fotografiach wykonanych w latach 1947-1959 przez Filipa Rozbickiego © archiwum Łukasza Kazka
[3/5]

Mieszkańcy Walimia, którzy rozpoznali się na fotografiach wykonanych w latach 1947-1959 przez Filipa Rozbickiego

Mieszkańcy Walimia, którzy rozpoznali się na fotografiach wykonanych w latach 1947-1959 przez Filipa Rozbickiego

Sukces filmu o Walimiu na festiwalu w Chicago. Jest poświęcony fotografiom powojennego Walimia, które wykonał Filip Rozbicki. Zostały odnalezione i pokazane światu już po śmierci autora, przez Łukasza Kazka.

Najnowsze wiadomości

reklama