Wybierz region

Wybierz miasto

  Materiały ze słowem kluczowym "

  Szczawno zdrój wzgórze gedymina

  " w mieście Wałbrzych.
  • Wałbrzych na weekend. Malownicze Wzgórze Gedymina! Posprzątane, piękne miejsce na piknik [ZDJĘCIA]

   Malowniczy staw na wzgórzu Gedymina miejsce niegdyś popularne wśród mieszkańców nasze regionu, obecne trochę zapomniane. Miejsce to zaskoczyło nas bardzo pozytywnie. Jest tu czysto. Staw jest oczyszczony i zarybiony. Można tu przyjść na weekendowy piknik. Prosimy, zostawcie to miejsce w takim stanie, jakim go zastaliście.

  • Szczawno-Zdrój: Belweder i Wzgórze Gedymina na starych pocztówkach.

   W roku 1823 lekarz z uzdrowiska w Szczaw­nie-Zdrój dr August Zem­plin polecił wybu­do­wa­nie w szczycie Góry Parkowej drewnianego pawilonu. Budynek wie­lo­krot­nie przechodził modernizację. Mieściła się w nim restauracja, muzeum i wieża widokowa. W pobliżu wybudowano skocznię narciarską i strzel­nicę. Zabu­do­wa­nia prze­trwały do końca XX w. Poniżej wzgó­rza, w 1924 roku powstało pole gol­fowe. Ini­cja­to­rem jego powsta­nia był Jan Hen­ryk XV Hoch­berg ks. Psz­czyń­ski. Był to jeden z naj­lep­szych obiek­tów tego typu w ówczesnej Euro­pie. Ostat­nim świad­kiem świet­no­ści tego miej­sca jest dawny domek klu­bowy, w którym obecnie się mieści kawiar­nia „Słoneczna Polana”. Zobacz zapomnianą historię Szczawna-Zdrój na pocztówkach znaj­du­ją­cych się w zbio­rach por­talu Foto­pol­ska. eu.

  Może zainteresuje Ciebie również:

  reklama