Wałbrzych: Rusza nabór wniosków na wyprawki szkolne, czyli tzw. 300+

MOPS
Od sierpnia wnioski o przyznanie dofinansowania zakupu wyprawki szkolnej, będą przyjmowane w dziale świadczeń rodzinnych na parterze siedziby wałbrzyskiego MOPS-u przy ul. Limanowskiego 9
Od sierpnia wnioski o przyznanie dofinansowania zakupu wyprawki szkolnej, będą przyjmowane w dziale świadczeń rodzinnych na parterze siedziby wałbrzyskiego MOPS-u przy ul. Limanowskiego 9 Artur Szałkowski
Od 1 lipca można składać za pośrednictwem internetu wnioski o przyznanie 300 zł dla uczącego się dziecka. Natomiast od 1 sierpnia wnioski będzie można składać w siedzibach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu.

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Natomiast dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Co ważne, wszystkie rodziny będą mogły liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu.

Jak dostać świadczenie „Dobry Start”?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową). Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski o w/w świadczenia:
- będzie można złożyć samodzielnie i bez kolejki za pośrednictwem: bankowości elektronicznej lub portalu empatia.mrpips.gov.pl,

- Biurze Obsługi Klienta Działu Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu, przy ul. Limanowskiego 9

- Dziale Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Wałbrzychu, przy ul. Limanowskiego 13

- Biurze Obsługi Klienta Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu ul. Kilińskiego 1

Kiedy rodzina otrzyma pomoc?

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września.
W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

Ważne! Złożenie wniosku o świadczenie „Dobry Start” w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września.

Uproszczona procedura

W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania wyprawki szkolnej zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej – decyzje będą wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.

Jeżeli wnioskodawca wskaże we wniosku adres poczty elektronicznej – to otrzyma on informację o przyznaniu świadczenia dobry start na wskazany przez niego adres mailowy.

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Świadczenie dobry strat nie przysługuje również młodzieży uczącej się w szkole policealnej i w szkole dla dorosłych.

Deficyt w 2022 r. będzie niższy niż 3 proc. PKB.

Wideo

Dodaj ogłoszenie