Wałbrzych: Zamek Książ przygotował ofertę pracy dla przewodników (ZDJĘCIA)

materiał prasowy
Zamek Książ w Wałbrzychu
Zamek Książ w Wałbrzychu Zamek Książ w Wałbrzychu
Zamek Książ w Wałbrzychu ogłasza nabór na przewodników turystów, którzy będą oprowadzać zwiedzających po zamku i po podziemiach zamkowych. Praca na umowę zlecenie, znajomość języka obcego kandydatki lub kandydata na przewodnika jest dodatkowym atutem.

Do podstawowych zadań przewodnika książańskiego należy: oprowadzanie turystów indywidualnych i grup zorganizowanych po zamku Książ różnymi trasami tematycznymi i oprowadzanie po podziemiach i kreowanie pozytywnego wizerunku Książa. Bardzo ważne jest też wspieranie strategii promocyjnej zamku, identyfikowanie się z wartościami i polityką spółki, kierującej najważniejszym obiektem turystycznym Dolnego Śląska.

Wymagania, które stawiane są przyszłym przewodnikom to cechy osobowościowe pozwalające na wykonywanie tego zawodu (płynność wysławiania się, wysoka kultura osobista, umiejętność kierowania i panowania nad grupą, łatwość nawiązywania kontaktów), a także zainteresowanie historią i turystyką regionu, wymagana wiedza na temat zamku Książ. Znajomość języka obcego będzie dodatkowym atutem. Pozostałe wymagania to: entuzjazm, kreatywność i umiejętność przekazywania informacji, umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność i gotowość do pracy w elastycznych godzinach.

Do objęcia stanowiska przewodnika książąńskiego wymagane jest co najmniej średnie wykształcenie, ukończenie kursu na przewodnika książańskiego organizowanego przez dział turystyki i kultury Zamku Książ (wraz z pozytywnym wynikiem z egzaminu praktycznego. Proces rekrutacji składa się z czterech etapów. Są to rozmowa kwalifikacyjna, kurs na przewodnika książańskiego (osobom wybranym po rozmowie kwalifikacyjnej zapewniana jest możliwość szkolenia z zakresu historii Zamku Książ oraz dostęp do materiałów), 10 szkoleniowych przejść z obecnymi przewodnikami po zamku i 5 po podziemiach, a na koniec egzamin praktyczny.

Warunkiem przyjęcia na stanowisko przewodnika po Zamku Książ na umowę zlecenie będzie złożenie egzaminu praktycznego (oprowadzanie grupy) z wynikiem pozytywnym. Zainteresowane osoby spełniające powyższe wymagania proszone są o przesłanie aplikacji ze zdjęciem (CV i list motywacyjny) wraz zamieszoną w dokumentach aplikacyjnych klauzulą zgody do dnia 11.01.2019 r. do godz. 16:00 (liczy się data wpływu) koniecznie w tytule wpisując „Przewodnik książański" na adres:

Zamek Książ w Wałbrzychu Sp. z o.o.,
ul. Piastów Śląskich 1,
58-306 Wałbrzych

Kierownictwo Zamku Książ w Wałbrzychu P\prosi aby w liście motywacyjnym określić stopień dyspozycyjności.
W przypadku podań wysłanych pocztą, decyduje data stempla pocztowego. Podania złożone po tej dacie oraz podania wysłane przy pomocy poczty e-mail nie będą rozpatrywane.

Zamek Książ zastrzega sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane przez siebie zgłoszenia. Informacja o zaakceptowaniu zgłoszenia jest równoznaczne z zaproszeniem kandydata na rozmowę kwalifikacyjną, nie oznacza jednak przyjęcia na kurs przygotowawczy. Rozmowy kwalifikacyjne odbywać się będą w styczniu 2019 r. O terminie rozmowy kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie. Wszelkie informacje udzielane są pod nr tel.: Magdalena Woch (74) 664-38-11, Katarzyna Matuła (74) 664-38-71

Dokumenty powinny zawierać klauzulę zgodny na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby prowadzonej rekrutacji. Dokumenty bez zawartej poniższej klauzuli zgody nie będą podlegały rozpatrywaniu.

Kredyt hipoteczny, to coraz większe ryzyko. UOKiK ostrzega.

Wideo

Dodaj ogłoszenie