Wałbrzych: Sylwia Bielawska została wybrana na zastępcę prezydenta miasta - Romana Szełemeja (ZDJECIA)

Artur Szałkowski, fot. Dariusz Gdesz
Roman Szełemej, prezydent Wałbrzycha powołał Sylwię Bielawską na stanowisko swojego zastępcy po Zygmuncie Nowaczyku, który przeszedł na emeryturę
Roman Szełemej, prezydent Wałbrzycha powołał Sylwię Bielawską na stanowisko swojego zastępcy po Zygmuncie Nowaczyku, który przeszedł na emeryturę Dariusz Gdesz
W środę (12 grudnia) Roman Szełemej, prezydent Wałbrzycha podpisał nominację Sylwii Bielawskiej na stanowisko wiceprezydenta miasta. Zastąpi na tym stanowisku Zygmunta Nowaczyka, który pełnił tę funkcję od ośmiu lat i przechodzi na emeryturę.

Nowa zastępczyni prezydenta Wałbrzycha będzie odpowiedzialna m.in. za sprawy społeczne oraz związane ze szkolnictwem i kulturą. Sylwię Bielawską czekają m.in. prace związane z wdrożeniem II etapu reformy edukacyjnej, która wejdzie w życie we wrześniu 2019 r.

– Chciałem by moim nowym zastępcą była kobieta. Sprawę tę konsultowałem z moim dotychczasowym zastępcą Zygmuntem Nowaczykiem. Było kilka kandydatur. Myślę, że wybór kandydatury pani Sylwii Bielawskiej, to bardzo dobra decyzja – mówi Roman Szełemej, prezydent Wałbrzycha.

Zygmunt Nowaczyk dotychczasowy zastępca prezydenta Wałbrzycha pełnił tę funkcję od 8 lat. Teraz odchodzi na emeryturę. Na stanowisko został powołany jeszcze przez poprzednika Romana Szełemeja - Piotra Kruczkowskiego. W Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu było wówczas jeszcze trzech wiceprezydentów. Roman Szełemej zredukował ich liczbę do jednego i pozostawił tylko Zygmunta Nowaczyka, który przez niemal całą swoją karierę zawodową był związany z oświatą. Będąc współpracownikiem Romana Szełemeja odpowiadał m.in. za przeprowadzenie I etapu reformy wałbrzyskiej, co było związane z likwidacją i konsolidacją części szkół. W tym czasie przeprowadzono także remonty szkół podlegających gminie, zbudowano nowe przedszkola i żłobki.

– Największym wyzwaniem była przebudowa dawnego zakładu górniczego w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia. Wielokrotnie zastanawialiśmy się z prezydentem, czy projekt ten dojdzie do skutku, bo w trakcie jego realizacji pojawiała się konieczność wykonywania dodatkowych prac, co zwiększało koszty przedsięwzięcia. Wiele razy rozmawialiśmy, czy idziemy z tym projektem do przodu, czy stajemy. Na szczęście udało się go zrealizować – mówi Zygmunt Nowaczyk.

Przez pewien czas dotychczasowy wiceprezydent Wałbrzycha pozostanie w urzędzie miejskim, by przekazać swoje dotychczasowe obowiązki następczyni, która nie obawia się nowego wyzwania.

– Poczytuję sobie za honor pracować dla Wałbrzycha. Postaram się godnie zastąpić pana Nowaczyka i przeprowadzić szkolnictwo przez trudny okres związany z II etapem reformy edukacji. Jestem matką nastolatki, której dotyka ten problem, więc jest mi dobrze znany – wyjaśnia Sylwia Bielawska, zastępczyni prezydenta Wałbrzycha. – Interesuję się sprawami społecznymi, jestem feministką i mam nadzieję, że wykorzystam kredyt zaufania, którym mnie obdarzono. Współpracowałam już wcześniej z prezydentem Romanem Szełemejem i jego dotychczasowym zastępcą panem Zygmuntem Nowaczykiem.

Notka biograficzna Sylwii A. Bielawskiej, nowej zastępczyni prezydenta Wałbrzycha

Jest absolwentką Liceum Medycznego w Wałbrzychu (1994 r.). Edukację kontynuowała w Kolegium Nauczycielskim oraz Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej Górze (filologia polska, specjalność nauczycielska). W 2003 r. ukończyła na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu podyplomowe studia z zakresu edytorstwa i polityki wydawniczej, następnie rozpoczęła studia doktoranckie na Uniwersytecie Wrocławskim. W 2010 r. obroniła w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej pracę doktorską Kultura książki Wałbrzycha w latach 1945–1989, za którą otrzymała nagrodę Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek im. Leona Marszałka za najlepszą pracę doktorską z zakresu edytorstwa (2012 r.).
Pracę zawodową rozpoczęła w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej „Bibliotece pod Atlantami” w Wałbrzychu jako bibliotekarz odpowiedzialny m.in. za organizację spotkań autorskich. W latach 2001-2008 pracowała w Wydawnictwie Uczelnianym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, gdzie koordynowała prace związane z działalnością naukową i edytorską. Po reorganizacji uczelni w październiku 2008 r. objęła stanowisko dyrektora nowo powołanej jednostki organizacyjnej Biblioteki i Wydawnictwa Uczelnianego PWSZ im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. Od tej pory zarządzała i koordynowała prace zespołu bibliotekarzy oraz osób zajmujących się działalnością edytorską. Zaimplementowała hybrydalny model biblioteki akademickiej oraz wdrożyła system informacji o dorobku naukowym pracowników uczelni.
Członkini Konsorcjum Dolnośląskich Bibliotek Cyfrowych (2008 r.) oraz redaktor kwartalnika naukowego „Silesius Info”. Współinicjatorka i redaktorka „Nowej Kroniki Wałbrzyskiej” regionalnego rocznika (od 2013 r.). Koordynatorka przedsięwzięć wydawniczych realizowanych przez publiczne biblioteki w regionie. Współorganizatorka wielu konferencji naukowych (regionalnych, krajowych, międzynarodowych) organizowanych przez uczelnie oraz biblioteki w kraju. Wiedzę uzyskaną w trakcie pracy przełożyła na program szkoleń z zakresu zarządzania zmianami w bibliotekach; prowadzi szkolenia dla bibliotek publicznych w całym kraju z zakresu profesjonalnej obsługi klienta/czytelnika (zwłaszcza „trudnego”), budowania trwałych relacji, CRM, wizerunku itp. Autorka 1 monografii, 49 artykułów w prasie branżowej i wydawnictwach naukowych z zakresu czytelnictwa, zarządzania i zmian w bibliotekach, książki regionalnej oraz historii książki. Obecnie prowadzi badania na temat ilościowej i jakościowej oceny dorobku wydawniczego PWSZ, które będą podstawą pracy habilitacyjnej.
Za swoją pracę otrzymała wiele nagród i wyróżnień, w tym m.in.:
- Zasłużony dla PWSZ AS w Wałbrzychu (2014)
- Brązowy Krzyż Zasługi (2014)
- nagroda indywidualna II stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia organizacyjne (2015)

Źródło UM w Wałbrzychu

Uwaga na chińskie telefony

Wideo

Dodaj ogłoszenie